Arbejdsdag 4 - 2023

19. august 2023

 tovholder: Bodil (5)

 

Deltagelse

1

 

3

1

5

1

7

0

9

1

13

 

15

 

17

 

19

 

20

0

18

0

16

0

14

0

12

0

10

1

8

1

6

2

 ialt

7

   

 

 


 

Lave morgenmad

x

Oprydning / opvask efter morgenmad m.v.

x

Arrangement til træopbevaring på fælleshusloftet

udskudt

Hassel ved standerlampe v nr. 6 - skal beskæres af hensyn til lampen

 

Ordner 6 og 8

Hybenroser på mark ved vestlegeplads disciplineres

Henning har taget ca. 2 m. Vi afventer om der kommer reaktion inden vi gør yderligere

Lukke hul i nordvestlige hjørne af save-rum + ekstra god fugning (rotteforanstaltning)

x

Rist i bilværksted gøres fast (rotteforanstaltning)

 

x

Rydde op og feje i træværksted – rottelorte. Træ kørt på genbrug.

x

Kørehul ved nr. 20 udbedres

udskudt

Beskære sommerskud på æbletræ på østlegeplads .

udskudt

Beskæring sommerskud m.v. på frugttræer gårdsplads.

udskudt

Beskæring af syrener ved legehus

x

Klippe rodskud lindetræer ved cykelskur. Feje nedfaldsfrugt væk fra stien.  

 

Male bænk rundt flagstang

udskudt

Feje skraldeskur

x

Lugning. Bed langs fælleshus (øst) luget og ordnet

x

Terrassen luget og fejet

x

Karme / rammer yderdøre og vinduer børstet fri for edderkopper mv.

Indvendige og udvendige døre samt hængsler og vinduesgreb smurt.

x

   

 

x

Kloakriste efterset. Hvor nødvendigt renset.

x