Arbejdsdag 4 - 2017

28. oktober/ tovholder: Arne

Ansvar:

Deltagelse

1

Henrik

3

2

5

Bodil

7

 

9

 

13

Samuel

15

 

17

 

19

Henning

20

 

18

Lisbeth

16

ARne

14

Bodil

12

Ib

10

Per

8

 

6

Jan

 

 
  12 stk

 

Opgaver på denne arb.dag

   

nedtagning af trampolin

udført
Oprydning i cykelskur - fælleshus fejet, men rummet skal tømmes og cykler sorteres til forår
 fældning af nøddetræer ved Ib / legeplads udskudt, ville Per tage det en dag?
Fjernelse af de vilde skud ved fælleshus vest og cykelskur ved østgavl udført
Beskære kastanjetræer ved indkørsel udført
Havemøbler + bænke rengøres og sættes på loftet udført
Udskiftning af fryseskab i fælleshus køkkenet udført
Skifte flagstang udført
Fræse el-dåse ind i murværk - opsætning af lampe på mur (Henrik har fundet fejlen i udebelysningen!!) udført
Male port ved fælleshuset mod øst (maskinrummet) udskudt til varmere tider.
Evt male væg ved trappe opgang fælleshus - efter trafik med havemøbler mm udskudt
Oprydning i fælleshus rummet på loftet udført
Oprydning i skraldeskuret udført?
opgaver ved skrænt ved boldbane (Gitte?) udført - skud fjernet, ukrudt fjernet

 Opgaver til kommende arbejdsdage

Ideer til foråret:

Opgave

Hvornår?

reparere/forebygge sofaernes rygge mod knæk  

Skrænten v.boldbane, fjerne ukrudt, grave vildskud af blomme og elm op.

Maj

Rydde op på marken langs VBG, så landmand kan køre på sin mark

April

Si til vandhaner på toiletter

Snarest

Klippe tørre grene af arkitektens trøst ned fra stammerne på øerne. Dvs studsning 

Tidligt: marts april

Luge ved syrener legeplads vest

Tidligt: marts april

Oprydning i cykelskur tømmes og cykler sorteres til forår- fælleshus  
Male port ved fælleshuset mod øst (maskinrummet)  
Evt male væg ved trappe opgang fælleshus - efter trafik med havemøbler mm