Arbejdsdag 4 - 2016

3. september / tovholder: Ingelise og Jan

Ansvar: 6

Deltagelse

1

 1

3

 0

5

 0

7

 0

9

 2

13

 1

15

 0

17

 0

19

 1

20

 1

18

 1

16

 0

14

 0

12

 1

10

 0

8

 0

6

 2

 

 10

 

Opgaver på denne arb.dag

 Reparere mur ved gavldøre i stuen,

 Jan

 Skifte fuger v. håndvaskene på toiletter

 Henrik

 Male gavl i amfien

Lisbeth & Henning 

 male cykelskur med Solignum, sort

Ninna, Ingelise, Karen og Samuel 

 oprensning af udvendige kloakriste

Ib

 køre bord-bænkesæt på genbrug

Lars 

rydde op i grøntsagsrum, bl.a. pudse vinduer Henrik
reparere sofa Henrik & Jan

 

Ideer til næste arb.dage

Opgave

Hvornår?

reparere/forebygge sofaernes rygge mod knæk  
Tage trampolin ned  
Havemøbler på loftet  

Skrænten v.boldbane, fjerne ukrudt, grave vildskud af blomme og elm op.

Maj

Rydde op på marken langs VBG, så landmand kan køre på sin mark

April

Si til vandhaner på toiletter

Snarest

Klippe tørre grene af arkitektens trøst ned fra stammerne på øerne. Dvs studsning 

Tidligt: marts april

Luge ved syrener legeplads vest

Tidligt: marts april

Vi skal have renovering/oprydning  langs hegn (pølsemanden) med – den er stadig / igen gal med efeu og der er ret u muligt at slå græs på grund af ujævnheder hvilket resulterer i at ukrudtet går bananas