Arbejdsdag 3 - 2015

30.maj / Bodil & Gerhard

Ansvar: nr. 5 Bodil og Gerhard

Deltagelse 30/5

1

0

3

0

5

1

7

0

9

0

13

0

15

0

17

0

19

0

20

0

18

1

16

2

14

0

12

1

10

2

8

0

6

0

 

7

 

Opgaver på denne arb.dag

Oprydning i fællesrum på loftet

Har aldrig været finere

Oprydning i garage

Her blev der gjort lidt

Gøre rent i køkken og motionsrum

Hovedrengøring i køkken. Motionsrum nåede vi ikke.

Plante kumme til i amfi

Fine kummer

Flytte ”reservegulvbrædder” fra cykelskur i øst og fra nr. 5 til fælleshusloft

Nåede vi ikke

Oprensning af udvendige kloakriste

Nåede vi ikke

Udvendig nusning

Var der ikke tid til

Luge ved syrener legeplads vest

Nåede vi ikke

Tagrende ved cykelskur øst

Nåede vi ikke

Reolarrangement på fælleshusloft. Oprydning og evt. reparation.

Blev ikke repareret.
”Pladserne” har fået nummer.

 Opgaver til næste arb.dag...

Bilskader – v. skraldeskur og ved cykelskur – andre steder?

Udskudt

fjerne spindelsvæv langs alle loft/vægge indendørs.  

Udskudt

Udbedre sti langs stakit – fylde op med sand til kant. Samt fæste yderste sten. Sand fra grusgraven. Let cementblanding

Beslutning overlades til bestyrelse/fællesmøde

Klippe tørre grene af arkitektenstrøst ned fra stammerne på øerne. Dvs studsning.

Udskudt

Flytte ”reservegulvbrædder” fra cykelskur i øst og fra nr. 5 til fælleshusloft

Udskudt

Oprensning af udvendige kloakriste

Udskudt

Luge ved syrener legeplads vest

Udskudt

Tagrende ved cykelskur øst

Udskudt

gøre rent i motionsrum udskudt