Arbejdsdag 2 - 2019

 

6. april / tovholder: nr. 3

Ansvar:

 

1

1

3

2

5

1

7

 

9

 

13

 

15

1

17

1

19

1

20

 

18

2

16

 

14

 

12

1

10

1

8

 

6

 

 

 

IALT

11

Vi nående rigtig mange ting: se skema nederst

Hvis der er noget vi har overset, må I undskylde

Rosengødning, strips til opbinding og olie til rosenbænke er sat på fælleshuset hylde i grøntsagsrummet.

Opgaver på denne arb.dag, som blev nået.

Opgave

Hvornår?

Et ”hav” af vintergækkeløg er sat i græsplænen og langs hækken ved containerne  
Lyssensor i skraldskuret er monteret  
Bord til opskæring af pap er etableret i det gamle skraldeskur. Hobbykniv hænger til højre for bordet  
Græsslåmaskinerne er gjort forårsklar  
Containerne er blevet vasket af  
Fodboldmål er blevet vasket  
Roser, kaprifolier og klematisser langs nordhegnet er blevet klippet og bundet op  
Myrelokkedåser er sat op udenfor dørene i amfien. Det er dåser, som skal fyldes og Finn holder øje med dem. Ellers står væsken inde i skabet med kemikalier i mellemgangen.  
Flagstangen har fået ny vimpel  
Buske bag muren ved det gamle skraldeskur er blevet beskåret, så mureren kan komme til  
Affald på bålpladsen er blevet brændt  
Albertslundlampe er skiftet ved hus nr. 7  
Brusenichestang er sat op  
Trampolinen er sat op og har allerede været i brug. Jasmin og August glæder sig til at vise den til deres fætter på 2 år i morgen J  
Amfien: borde og stole er på plads