Arbejdsdag 1 - 2024

6. april 2024

 tovholder: 

 

Deltagelse

1

1

3

1

5

1

7

2

9

0

13

 

15

1

17

 

19

2

20

0

18

2

16

0

14

0

12

1

10

1

8

1

6

2

 ialt

15
   

 

Lave morgenmad, oprydning / opvask efter morgenmad m.v.

Klargøring til afhentning af haveaffald

Hul i muren ved vestdør ind til træværksted, hvor mus arbejder på at komme ind, blev lukket.

Reparere afskalninger på gårdspladsmur – nordøst. Blev udskudt da muren var meget fugtig.

Løs ”puds” / mur blev hakket ned og er klar til murer-besøg og evt. reparation på næste arbejdsdag

Rafter på øst-vest og nord-syd raftehegn blev skruet fast / udskiftet.

Alm nusning ude
Indkørsel luget i østside øverst. Fejet.
Grundoprydning på gårdspladsbed mod øst – det som ikke blev taget sidst. Mangler
Ordne græskanter ved amfi og andre steder langs sti - nåede vi vist ikke?

Lugning bed langs fælleshus (øst)

Lugning. Ved bøgehæk / bøgepurre ved molokker og mod p-plads
Luge græs, efeu m.v. langs øst-vest raftehegn - nåede vi vist ikke?
Buske på gårdspladsbed gravet op.
Æbletræ ved nr. 7 beskåret.

Legehus er gjort klar til leg.

Havemøbler er kommet ud – og er gjort rene.

Skifte dæk på trillebør Slangeløse. Aksel diameter Ø 12. Nr. (Gerhard). Mangler

Vimplen kom op.

Hoveddør i fælleshus er vasket udvendigt – og der er tørret af i gang.  Alle indvendige døre og karme er gjort rene.

Der er fejet og ryddet op i skraldeskuret.

HPFI relæerne i husene er spændt efter.

Sier i vandhaner i fælleshus, el-kedel og kaffemaskine er afkalket.

Der blev ryddet op i graven i garagen.

Plæneklippere er kørt til forårsklargøring i Nørholm og forventes hjemme igen i næste uge.

Der blev kørt på genbrugspladsen.
VBG skilt blev vasket – og Jan forsøger at få et nyt gadenavn-skilt hos kommunen