Arbejdsdag 1 - 2020

14. marts / tovholder: nr.5

 

Deltagelse

1

 

3

2

5

1

7

 

9

2

13

 

15

 

17

 

19

 

20

 

18

1

16

 

14

1

12

 

10

 

8

1

6

2

 ialt

10
   

Opgaver 14. marts

Oprydning / rengøring af skab i gæsterum + klargøring til maling Udført
Klargøring til maling køkken Udført
Male lofter på badeværelser Udført
Rense udvendige kloakriste Udført
6 – 8 rafter i raftehegn skal udskiftets / fastgøres Udført
Rense tagrende på cykelskur øst Har Henrik gjort (og taget)
Male skraldeskur (fællesmødebeslutning: samme farve som nu). Maling er ikke indkøbt Udskudt
Haveaffaldsområdet markeres med pæle og snor, og der jævnes ud og lægges fliser hen til området, hvor haveaffald begynder v. træet. FLISER IKKE LAGT – SKAL DE DET? Ikke nødvendigt med fliser. Fjernes fra listen
Udskifte / renovere udvendig "dørstopper" i garage og evt. de andre Udskudt.
Rep port til Nygårds garage Udskudt – evt i stedet når tømrer er her
Alu-lister skal sættes på vinduer hvor der mangler 25. april. Der skal indkøbes beslag
Udvendig oprydning / nusning Udført
Trampolin op Sket senere af Kaj og Henrik