Arbejdsdag 1 - 2015

22. marts

Arbejdsdage forår 2015. 22/3 - Lisbeth  

Ansvar: nr. 18/Lisbeth

deltagelse 22/3

 

1

1

Henrik

3

0

 

5

1

Bodil

7

1

Hans

9

2

 

13

0

 

15

 

 

17

 

 

19

1

Henning

20

1

Karen

18

2

 

16

2

 

14

0

 

12

1

 

10

1

Per

8

 

 

6

1

Jan

 

14

 

 Opgaver 

Vimpel bindes løs

Løst

Sten lægges i kant ved muren

Løst

Oprydning ved cykelskur i øst, både i ender og bagved. Stillads både ved vest og øst-enden. Der er også noget rio (?)-hegn som har stået ved lille torv i øst og som kom ned da vi byggede om./Bodil
justering og smøring af dør i skur

Løst

Lys i cykelskur justeret, det slukkede aldrig

Løst

Affald skubbes længere ned i grusgrav

Løst

Skilt og lampe i indkørslen rettes op

Løst

Feje og rense rende i indkørsel

Løst

Evt tage borde/stole ud, tage trampolin ud

Løst

Rense sten langs øst-mur for grat/muraffald

Løst

Rive boldbane

Løst

Klippe/beskære ovenfor boldbanen mod marken

Løst

Flagallé sten flyttet ind i ydre garage

Løst

Køre gl. container + affald på lossen

Løst

Myrer ved terasse-dør fælleshus? Frank mener at dørene skal fuges om, gummifugerne er helt forvitrede. Mener det skal gøres hvert 6-.8. år

Udskudt

Bilskader – v. skraldeskur og ved cykelskur – andre steder?

Udskudt

fjerne spindelsvæv langs alle loft/vægge indendørs.  

Udskudt

Klargøre plæneklippere

Udskudt

Legehuset i Øst gøres rent/fejes

Udskudt

Udbedre sti langs stakit – fylde op med sand til kant. Samt fæste yderste sten. Sand fra grusgraven. Let cementblanding

Beslutning overlades til bestyrelse/fællesmøde

Klippe tørre grene af arkitektenstrøst ned fra stammerne på øerne. Dvs studsning.

Udskudt