Vissebakkegårds hjemmeside

www.vissebakkegaard.dk

CVR nr. 29492786

Hjertestarter

Tømningskalender

Kalender

Vedtægter med underskrift

Arbejdsdage

Arbejdsopgaver

Luftfoto

Tegninger fra tegningsmappen (stor: 0,3 Gb!)

 

Referater og informationsmappe m.v (kræver login)

ved login får du adgang til info om:

vedtægter, referater fra generalforsamlinger, referater fra fællesmøder, referater fra bestyrelsesmøder, bilag til møder, note om fuldmagt til møder,

informationsmappe, forsikringspapirer, TV i fælleshus, skemaer til private forbedringsopgørelse,

GDPR oplysninger, regler for udlån af fælleshus, liste over bestyrelser, trailer oplysninger/brug/registreringsattest,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...